Аксесоари за парни инсталации

Балканика енерджи АД предлага богата гама от аксесоари и оборудване за парни инсталации:

 • Питателни резервоари;
 • Питателни помпи;
 • Омекотителни инсталации;
 • Нивомерни стъкла, регулатори на стъкло;
 • Парни кранове и парни вентили;
 • Парни предпазни клапани;
 • Парни филтри;
 • Парни сепаратори;
 • Пресостат, регулатори на налягане;
 • Парни регулиращи вентили;
 • Паромери, разходомери за пара, газ, нафта, вода;
 • Уреди за измерване на твърдост, проводимост, Ph;
 • Системи за напълно автоматизирано управление по горивен процес и потребност на пара.

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за използване на отпадъците.

Контакти

1680 София, бул. „България“ 88,
Вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
0897 338 888 - Изпълнителен директор
0893 388 408 - Технически директор
0899 999 245 - Мениджър проекти