Гаранционен и извън гаранционен сервиз

Балканика енерджи АД предлага мобилен сервиз с висококвалифицирани сервизни специалисти, разполагащи с транспортни средства, напълно оборудвани с уреди и инструменти, които извършват както текущи проверки на инсталациите, така и подсигурява гаранционен и следгаранционен сервиз за цялото предлагано оборудване от дружеството ни. За подсигуряване на нуждите и спокойствието на своите клиенти Балканика енерджи АД предлага посещения и обслужване при аварийни ситуации до 24 часа.

Свържете се с нас и ние ще ви спестим време и неудобство, и ще извършим качествено, и в срок услугата от която се нуждаете.

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за използване на отпадъците.

Контакти

1680 София, бул. „България“ 88,
Вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
0897 338 888 - Изпълнителен директор
0893 388 408 - Технически директор
0899 999 245 - Мениджър проекти