Доставка на оборудване

Балканика енерджи АД работи с утвърдени доставчици на технологично оборудване, което да е не само надеждно и утвърдено на пазара, но и необходимите сертификати и гаранции. Последователната политика в това отношение е изискване за максимални гаранции на оборудването, които да бъдат не само механични, но и често комплексни гаранции за работоспособност и производителност. При договарянето се залага и възможността водещите европейски партньори – доставчици на оборудване да се ангажират с прехвърляне правата на гаранциите които предоставят към нас и към клиента. Това дава възможност на нашите клиенти да са сигурни в устойчивостта на инвестицията и да имат по – лесен достъп до финансиране на проектите си.

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за използване на отпадъците.

Контакти

1680 София, бул. „България“ 88,
Вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
0897 338 888 - Изпълнителен директор
0893 388 408 - Технически директор
0899 999 245 - Мениджър проекти