За нас

Качество

на предлаганите
услуги и продукти

Отговорност

към реализацията на проектите
и договорените резултати

Лоялност

към нашите
партньори и клиенти

Световни практики

ние използваме
само най-добрите
Мисия

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД е дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за оползотворяване на отпадъците. Важна част от нашата дейност е и реализацията на проекти за повишаването на енергийната ефективност на производствени предприятия, и сгради и населените места. Благодарение на дългосрочното и успешно партньорство с редица компании, лидери в национален и световен мащаб, както и на собствения натрупан опит, ние предлагаме висок професионализъм, качество и гаранции при разработването на оптимални и устойчиви технологични решения, ведно с финансовият анализ за рентабилността им, както и планиране и управление на реализацията на инвестиционните проекти. Ние винаги разглеждаме технологичните решения във финансов план за да предложим оптимално решение с най-висока рентабилност. В работата си използваме утвърдената система за управление на инвестиционни проекти в съответствие със стандартите от рамката на наръчника “A Guide to the Project Management Body of Knowledge” (PMBOK). Това ни позволява по-успешна реализация на дейностите по проектите.

Водещи принципи

При реализацията на инвестиционните намерения на нашите клиенти, ние се ръководим от следните принципи:

  • Гарантиране високото качество на предлаганите технологии и услуги;
  • Отговорност за цялостна реализация на проектите и достигането на договорените резултати;
  • Запазване и поддържане на дългосрочни отношения с партньорите и клиентите;
  • Почтеност;
  • Използване на най-добрите световни практики.

Заявления за обявяване на декларация по чл. 38, ал.9, т.2 от СЗч

ПАРТНЬОРИТЕ, НА КОИТО СЕ ДОВЕРЯВАМЕ

Client12
Client11
Client10
Client9
Client8
Client7
Сlient6

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за използване на отпадъците.

Контакти

1680 София, бул. „България“ 88,
Вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
0897 338 888 - Изпълнителен директор
0893 388 408 - Технически директор
0899 999 245 - Мениджър проекти