Инженеринг и проектиране

Екипът от инженери и специалисти на Балканика Енерджи АД, в сътрудничеството със своите партньори и организации от Европа, разполага с опита и възможността да предложи на своите клиенти:

  • Опитимизирани инженерингови решения, базирани на бизнес план за възвращаемост и оценка на рентабилността на инвестициите.
  • Пред проектно проучване и проектиране.
  • Идейно проектиране.
  • Цялостно техническо и работно проектиране.
  • Съдействие при узаконяване.

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за използване на отпадъците.

Контакти

1680 София, бул. „България“ 88,
Вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
0897 338 888 - Изпълнителен директор
0893 388 408 - Технически директор
0899 999 245 - Мениджър проекти