Контакти

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

1680 София, бул. „България“ 88, вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10

тел: 02 4653291
тел: 02 4197046
Е-мейл: office@balkanikaenergy.eu

Габриела Георгиева
Офис мениджър
Е-мейл: g.georgieva@balkanikaenergy.eu
Мобилен: 0895 571804

Аглика Павлова
Изпълнителен директор
Е-мейл: apavlova@balkanikaenergy.eu
Мобилен: 0897 338888

Име*

Email*

Телефон

Запитване

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за използване на отпадъците.

Контакти

1680 София, бул. „България“ 88,
Вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
0897 338 888 - Изпълнителен директор
0893 388 408 - Технически директор
0899 999 245 - Мениджър проекти