Котли под наем

Балканика енерджи АД, предоставя под наем за нуждите на производствени предприятия контейнеризирани парокондензни инсталации на фирма Clayton of Belgium. За безпрепятствената експлоатация на отдадените инсталации в наемната цена по желание на клиента може да бъде включен и сервиз.

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за използване на отпадъците.

Контакти

1680 София, бул. „България“ 88,
Вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
0897 338 888 - Изпълнителен директор
0893 388 408 - Технически директор
0899 999 245 - Мениджър проекти