Обогатяване на газ

Една от водещите компании в областта на обработката и инжектирането на газ е Schmack Carbotech GmbH, част от Viessmann Group. Компанията е един от пионерите в пречистването на биогаз с повече от 40 години опит в разработването, инженеринга и изграждането „до ключ“ на системи за обогатяване на газ. Технологията на компанията се основава на процес на промяна на налягането (PSA) и е използвана в над 60 инсталирани системи в Европа. Schmack Carbotech GmbH е специализирана в производството и изграждането на биогаз обогатяващи инсталации, както за инжектиране на биометана в газопреносната мрежа, така и за производство на гориво. Опитът придобит от изграждането на промишлени системи по целия свят, се използва за развитието на процеса на PSA за по-ефективно и еко съобразно обогатяване на биогаз до биометан.

От 2012г. компанията Schmack Carbotech GmbH е внедрила серия от системи, които използват около 25 % по-малко електроенергия и същевременно увеличават добива на метан до 99 на сто. Процесът на Schmack Carbotech GmbH име предимство поради ниските експлоатационни разходи. Фирмата работи в тясно сътрудничество с инвеститорите по целия път от първоначалното планиране до изграждането и въвеждането в експлоатация, независимо от това дали инвеститорът е избрал суха или мокра ферментация.

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за използване на отпадъците.

Контакти

1680 София, бул. „България“ 88,
Вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
0897 338 888 - Изпълнителен директор
0893 388 408 - Технически директор
0899 999 245 - Мениджър проекти