Парни инсталации

Балканика енерджи АД предлага професионално проектиране, доставка и монтаж на оборудване и материали за модернизация на съществуващи или изграждане на нови парни инсталации. Благодарения на дългогодишният опит и партньорства с водещи европейски производители при модернизацията или изграждането на нови парни инсталации ние гарантираме: максимална възможна енергийна ефективност, оптимизиране на производството и консумацията на пара спрямо реалните потребности на производствените процеси и пълна автоматизация за безнадзорна експлоатация и дистанционно наблюдение и управление. В следствие на което се постига чувствително намаляване на финансовите разходите в производството. При предварителното договаряне специалистите ни с наши уреди правят предварително замерване на необходимите енергийни консуматори за предлагане на оборудване с оптимален капацитет.

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за използване на отпадъците.

Контакти

1680 София, бул. „България“ 88,
Вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
0897 338 888 - Изпълнителен директор
0893 388 408 - Технически директор
0899 999 245 - Мениджър проекти