Парни контейнери

Балканика енерджи АД предлага инсталирането на напълно завършени парни системи в един или повече контейнери.

Предимствата на парните контейнери са:

  • Бърз монтаж.
  • Компактни размери – без строителни дейности , без строителна документация и разрешителни.
  • Инсталира се максимално близо до консуматорите на пара, възможност за преместване по всяко време.
  • Възможност за инсталиране върху транспортни средства.
  • Възможности за бързо финансиране.
  • Отдаване под наем.

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за използване на отпадъците.

Контакти

1680 София, бул. „България“ 88,
Вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
0897 338 888 - Изпълнителен директор
0893 388 408 - Технически директор
0899 999 245 - Мениджър проекти