Парни котли

Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на парни котли на водещи европейски производители. Широка гама от мощности – от 1 тон до 120 тона пара на час. Работно налягане – до 25 бара. Гориво – всички течни и газообразни горива, биомаса.

Предимства

  • Високо качество и надеждност.
  • Ефективност над 92%.
  • Напълно автоматизирана експлоатация.

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за използване на отпадъците.

Контакти

1680 София, бул. „България“ 88,
Вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
0897 338 888 - Изпълнителен директор
0893 388 408 - Технически директор
0899 999 245 - Мениджър проекти