Парогенератори

Пълна гама от парогенератори – от 100 килограма до 20 тона. Работно налягане – от 5 бара до 100 бара. Качество на парата – суха (99,5%) наситена и прегрята пара. Работна температура – до 450 градуса. Възможни горива: нафта, природен газ, пропан-бутан, биогаз, сингаз, биодизел, и други течни или газообразни горива.

Благодарение на уникалната конструкция на парогенераторите – водата се нагрява и изпарява в тръбна серпенина, което води до бързина, безопасност, надеждност и висока ефективност.

Парните инсталации, които предлагаме имат редица предимства:

  • Максимално висока ефективност на производството на пара- до 96%.
  • Компактни размери и възможност за доставка на изцяло монтирана парна инсталация на една или две части или в контейнер.
  • Абсолютно безопасна експлоатация – без риск от експлозия. Това дава възможност за инсталиране на парогенераторите максимално близко до консуматорите на пара.
  • Възможност за окомплектация (съгласно действащата нормативна уредба) за безнадзорна експлоатация до една седмица.
  • Възможност за дистанционно наблюдение и управление от специалисти на фирмата.

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за използване на отпадъците.

Контакти

1680 София, бул. „България“ 88,
Вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
0897 338 888 - Изпълнителен директор
0893 388 408 - Технически директор
0899 999 245 - Мениджър проекти