Партньори

Viessmann

Viessmann предлага системни решения за всички сфери на приложение.

Viessmann Group е една от водещите международни компании, производители на отоплителни, индустрилани и охладителни системи. Комплексната продуктова програма на Viessmann предлага индивидуални решения с ефективни системи и мощности от 1,5 до 120.000 KW за всички сфери на приложение и всички енергоносители.

Clayton

Инсталации за ефективна висококачествена пара

Системи за високоефективно производство на от 0,150 t/h до 20 t/h суха наситена или прегрята пара чрез изгарянето на всички видове газообразни, течни или твърди горива. Патентованата конструкция дава възможност и за използването на енергията и в отпадни димни или процесини газове.

Ecoeng

Инсталации за ефективно производство на топло- и електроенергия чрез термична газификация на биомаса и RDF.

ЕЦ базирани на термична газификация на суха биомаса (дървесина, слама, шлюпки и др.) и RDF (висококалорична фракция от ТБО)
Широка гама от мощности: от 200 kWe – до 15 000 kWe Дългосрочни гаранции за работоспособност и производителност, благодарение на многогодишният опит.

Spiling Energie system GmbH

Производител на парни турбини и двигатели на наситена и прегрята пара, както и на газови експандери.

Съоръжения и инсталации за производство на електро енергия чрез изгаряне на отпадна дървесина, агро отпадъци, от енергията на димни газове или от енергията при намаляване на налягането на природният и други газове.

Capstone

Производител на газови микротурбини и ко-генерационни системи.

Компактни, надеждни и безшумни системи за комбинирано производство на от 30 kW до 1 000 KW електрическа, топлинна и студова енергия за болници, административни или търговски сгради и производствени предприятия. Възможни горива: природен газ, биогаз или сингаз.

Sokratem

Производител на ко-генерационни системи

Компактни, надеждни и безшумни системи за комбинирано производство на eлектрическа и топлинна енергия от 50 до 350 kWe в болници, административни или търговски сгради и производствени предприятия. Възможни горива: природен или биогаз, LPG, дизел или биодизел.

Enki Energy

Enki Energy разработва и проектира компактни биогаз реактори за анаеробно разлагане на различни по вид органични отпадъци. Enki Energy съветва за възможностите за преработване на органични отпадъци и притежава голяма база от изследователски съоръжения и пилотни инсталации. Enki Energy също така разработва и изгражда филтри за отделянето на водороден сулфит (H2S) от биогаз. Не на последно място, Enki Energy се стреми да подобри устойчивостта на преработвателните процеси с помощта на микроорганизми.

Enki Energy се отличава с това, че е специалист в анаеробното разлагане на отпадъците идващи от една единствена компания или дори от един единствен производствен процес (например, суроватка). Enki Energy изгражда биореактори, които могат да обработват отпадъци без употребата на оборски тор. Този процес води не само до значително по-ниски количества твърди отпадъци след разлагането, но също така избягва появата на патогени в процеса. Следователно, процесът е безопасен и ефикасен с много малко остатъчен отпадъчен материал.

Крисметал ООД

Фирмата е специализирана в търговията с промишлена арматура (тръби, фитинги, филтри, редуциращи и предпазни вентили, кондензни гърнета, задвижващи механизми, изолация, полипропилен- системи (PP-R) и др.).

Предназначението им е за тръбопроводни инсталации за вода, пара, пропан-бутан, природен газ, химически и абразивни флуиди за различни производствени линии, включително за хранителната, химическата и фармацевтична промишлености.

Симлоджик ЕООД

Симлоджик ЕООД има богат опит при проектирането и изработката на инженерингови задачи с висока степен на автоматизация. Проектите се изпълняват на база промишлени програмируеми контролери, PC базирани контролери и DCS системи от най-висок клас. След процеса на внедряване се осигурява гаранционна и извън гаранционна поддръжка на място при клиента. Разполага със силен екип осигуряващ цялостното реализиране на проектите, собствен цех за производство на ел.табла, собствен транспорт за доставка на необходимото оборудване.

Schmack Biogas

Инсталации за ефективно производство на топло- и електроенергия чрез биологично разграждане на биомаса.

ЕЦ базирани на течно или сухо анаеробно разграждане на биомаса (силажи, оборска тор, органични отпадъци и др.) Широка гама от мощности: от 75 kWe – до 5 000 kWe Дългосрочни гаранции за работоспособност и производителност, благодарение на многогодишният опит.

Филтър

Филтър е създадена през 1992. Днес компанията е значима в своята област, с представителства в Естония, Латвия, Литва, Беларусия и България. Всичко 320 човека работят за фирмата. Филтър предлага висококачествено оборудване предимно за индустрията, бойлерни станции, комбинирани топлинни, електроенергийни и водоподготвителни станции. Основна цел на компанията, при избора на оборудване за клиентите, е пестене на ресурсите и осигуряване на по-добра ефективност за тях.

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за използване на отпадъците.

Контакти

1680 София, бул. „България“ 88,
Вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
0897 338 888 - Изпълнителен директор
0893 388 408 - Технически директор
0899 999 245 - Мениджър проекти