Системи за охлаждане и климатизация с енергия от биомаса

Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на соларни инсталации за производство на зелена енергия от отпадна биомаса за подгряване на вода, отопление или студ за охлаждане. В своите инсталации, Балканика Енерджи АД използва доказало се оборудване за екологично изгаряне на биомаса, както и за производство на енергия за отопление и охлаждане. Инсталациите са базирани на използването на комбинация от съоръжения за изгаряне на биомаса и абсорбционни чилъри. Възможни варианти на отпадна биомаса – гориво за инсталациите: чипс от отпадна дървесина, слама, сухи стебла от зърнени, маслодайни и други растения, сено, люспи от слънчоглед и ориз, черупки, костилки, бракувано зърно, трици и др.

Предимствата на тези инсталации са:

  • Максимално намаляване на разходите за отопление и охлаждане, посредством използването на евтина енергия от отпадна биомаса.
  • Повишаване на енергийната независимост на клиентите и предвидимост на разходите за енергия за производството в дългосрочен план.
  • Повишаване на дела на зелената енергия в производството.

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за използване на отпадъците.

Контакти

1680 София, бул. „България“ 88,
Вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
0897 338 888 - Изпълнителен директор
0893 388 408 - Технически директор
0899 999 245 - Мениджър проекти