Соларни системи за охлаждане и климатизация

Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на инсталации за производство на ледена вода – до 5 градуса, за производствени процеси или климатизация, чрез използване на слънчевата енергия. Инсталациите са базирани на комбинация от високо производителни термосоларни панели и абсорбциони чилъри. Балканика Енерджи АД използва термосоларни панели и оборудване от най-висок клас и от водещи производители.

Предимствата на инсталациите със соларно охлаждане са:

  • Практически нулеви разходи за охлаждане.
  • Допълнителна топла вода до 35 градуса – без разходи за енергия.
  • Повишаване на делът на зелена енергия в производството.
  • По-ниски експлоатационни разходи – системите за соларно охлаждане са практически без движещи се части.

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за използване на отпадъците.

Контакти

1680 София, бул. „България“ 88,
Вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
0897 338 888 - Изпълнителен директор
0893 388 408 - Технически директор
0899 999 245 - Мениджър проекти