Термални и Термодинамични соларни панели и инсталации

Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на соларни инсталации за производство на зелена енергия за подгряване на вода, отопление или студ за охлаждане. В своите инсталации, Балканика Енерджи АД използва най-модерните соларни термодинамични или вакуумни панели, използващи принципа на изпарение и кондензация за пренос на топлина.

Предимствата на използваните соларни панели са:

  • По-високо средно дневно/годишно производство на енергия, при инсталации, базирани на термодинамични соларни панели, енергия се произвежда дори и през нощта, при облаци или дъжд.
  • Няма изисквания към ориентацията спрямо Слънцето – възможност за хоризонтален до вертикален монтаж на покриви и фасади, без съществено значение от изложението.
  • Ниско тегло, поради минималните количества на работен флуид в панелите.
  • Минимален или нулев риск от замръзване на работният флуид.

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за използване на отпадъците.

Контакти

1680 София, бул. „България“ 88,
Вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
0897 338 888 - Изпълнителен директор
0893 388 408 - Технически директор
0899 999 245 - Мениджър проекти