Финансови услуги

Експертният екип на Балканика енерджи АД винаги разглежда технологичните решения и от финансова гледна точка и предлага оптимални решения с най-висока рентабилност и устойчивост. При реализацията на инвестиционни проекти ние предлагаме на своите клиенти финансови услуги с цел създаването на възможности за развитието на малките и средни предприятия в България. Тъкмо постоянната липса на възможности е това, което пречи на предприемачите да реализират пълния си потенциал и да оптимизират своите разходи и да повишат качеството на производството си.

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за използване на отпадъците.

Контакти

1680 София, бул. „България“ 88,
Вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
0897 338 888 - Изпълнителен директор
0893 388 408 - Технически директор
0899 999 245 - Мениджър проекти