Фотоволтаични инсталации

Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на фотоволтаични инсталации за производство на електрически ток. В своите инсталации, Балканика Енерджи АД, използва фотоволтаични панели и оборудване от най-висок клас и от водещи производители.

Предимствата на използваните фотоволтаични панели са:

  • По-високо средно дневно/годишно производство на електрическа енергия.
  • Няма изисквания към ориентацията спрямо Слънцето – възможност за хоризонтален до вертикален монтаж на покриви и фасади, несъществено значение от изложението.
  • Ниско тегло.
  • Атрактивен външен вид.

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за използване на отпадъците.

Контакти

1680 София, бул. „България“ 88,
Вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
0897 338 888 - Изпълнителен директор
0893 388 408 - Технически директор
0899 999 245 - Мениджър проекти