Европейски проекти

Проект Heat4Cool

Проект Heat4Cool

Необходими са иновативни и достъпни технологични решения, както на ниво сграда, така и в по-големи мащаби (на ниво квартал/район), за да се...

Вижте повече
Horizon 2020

Horizon 2020

Проект ORganizational Behaviour improvement for Energy Efficient adminisTrative public offices -OrbEEt по Европейска програма Horizon2020...

Вижте повече
Eco-innovation

Eco-innovation

Европейска хранителна-пазарна верига с нулеви емисии, чрез създаването на пазарно възпроизведими мини анаеробни дижестионни компостни системи за...

Вижте повече

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за използване на отпадъците.

Контакти

1680 София, бул. „България“ 88,
Вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
0897 338 888 - Изпълнителен директор
0893 388 408 - Технически директор
0899 999 245 - Мениджър проекти