Horizon 2020

Horizon 2020

Horizon 2020

Проект ORganizational Behaviour improvement for Energy Efficient adminisTrative public offices -OrbEEt по Европейска програма Horizon2020

frbeet-logo-novo„Балканика енерджи“ АД изпълнява проект ORganizational Behaviour improvement for Energy Efficient adminisTrative public offices – OrbEEt по Европейска програма Horizon 2020. Проекта стартира на 09.02.2015г. Изпълнението на проекта ще продължи в рамките на 3 години. Партньори по проекта са Solintel (Испания), Hypertech (Гърция), Grindrop (Англия), Boc Asset Management (Австрия), Coventry University (Англия), Burghauptmannschaft Österreich (Австрия), FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAT ERLANGEN NURNBERG (Германия), AYUNTAMIENTO DE ASPARRENA (Испания) и Община Перник (България).

Проектът е един от четирите, одобрени от Европейската комисия. Целта му е да повиши публичната заинтересованост към проблемите на Енергийната Ефективност. Чрез иновативен подход консорциумът създаден по проект OrbEEt цели да намали потреблението и разходите за електрическа енергия, като не нарушава комфорта на ежедневните дейности, изпълнявани от участващите в проучването.

За повече информация orbeet.eu

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за използване на отпадъците.

Контакти

1680 София, бул. „България“ 88,
Вход „Офиси“, ет.1, офис 9-10
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
0897 338 888 - Изпълнителен директор
0893 388 408 - Технически директор
0899 999 245 - Мениджър проекти