Доставка на оборудване, монтаж и въвеждане в експлоатация

Балканика енерджи АД работи с утвърдени доставчици на технологично оборудване, което да е не само надеждно и утвърдено на пазара, но и необходимите сертификати и гаранции. Последователната политика в това отношение е изискване за максимални гаранции на оборудването, които да бъдат не само механични, но и често комплексни гаранции за работоспособност и производителност. При договарянето се залага и възможността водещите европейски партньори – доставчици на оборудване да се ангажират с прехвърляне правата на гаранциите които предоставят към нас и към клиента. Това дава възможност на нашите клиенти да са сигурни в устойчивостта на инвестицията и да имат по – лесен достъп до финансиране на проектите си.

Балканика енерджи АД, изпълнява всички монтажни и инсталационни дейности по договорените проекти с високо квалифициран екип и необходимата техническа обезпеченост. Нашите специалисти ежегодишно преминават професионални обучения в Европа, организирани от фирмите партньори. При по–специализираните инсталации и монтажи изискваме присъствието на супервайзери от фирмите доставчици, които да наблюдават процеса и да съдействат при необходимост.

Въвеждането в експлоатация също става със съдействието на фирмите доставчици, което е пряко обвързано с предоставянето на гаранциите за работоспособност на инсталациите.