За нас

Качество

на предлаганите
услуги и продукти

Отговорност

към реализацията на проектите
и договорените резултати

Лоялност

към нашите
партньори и клиенти

Световни практики

ние използваме
само най-добрите
Мисия

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД е дружество създадено с цел цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за оползотворяване на отпадъците. Важна част от нашата дейност е и реализацията на проекти за повишаването на енергийната ефективност на производствени предприятия, и сгради и населените места. Благодарение на дългосрочното и успешно партньорство с редица компании, лидери в национален и световен мащаб, както и на собствения натрупан опит, ние предлагаме висок професионализъм, качество и гаранции при разработването на оптимални и устойчиви технологични решения, ведно с финансовият анализ за рентабилността им, както и планиране и управление на реализацията на инвестиционните проекти. Ние винаги разглеждаме технологичните решения във финансов план за да предложим оптимално решение с най-висока рентабилност. В работата си използваме утвърдената система за управление на инвестиционни проекти в съответствие със стандартите от рамката на наръчника “A Guide to the Project Management Body of Knowledge” (PMBOK). Това ни позволява по-успешна реализация на дейностите по проектите.

Водещи принципи

При реализацията на инвестиционните намерения на нашите клиенти, ние се ръководим от следните принципи:

  • Гарантиране високото качество на предлаганите технологии и услуги;
  • Отговорност за цялостна реализация на проектите и достигането на договорените резултати;
  • Запазване и поддържане на дългосрочни отношения с партньорите и клиентите;
  • Почтеност;
  • Използване на най-добрите световни практики.

Заявления за обявяване на декларация по чл. 38, ал.9, т.2 от СЗч

ПАРТНЬОРИТЕ, НА КОИТО СЕ ДОВЕРЯВАМЕ

Сlient13
Сlient15
Сlient14
Сlient16
Client12
Client11
Client10