Инженеринг и проектиране

Екипът от инженери и специалисти на Балканика Енерджи АД, в сътрудничеството със своите партньори и организации от Европа, разполага с опита и възможността да предложи на своите клиенти:

  • Опитимизирани инженерингови решения, базирани на бизнес план за възвращаемост и оценка на рентабилността на инвестициите.
  • Пред проектно проучване и проектиране.
  • Идейно проектиране.
  • Цялостно техническо и работно проектиране.
  • Съдействие при узаконяване.