Котли утилизатори

Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на котли – утилизатори, за използване на отпадна топлинна енергия в горещи газове, от водещи световни производители. Котлите-утилизатори са проектирани за работа с всички видове отпадни горещи газове, без ограничение по температура, агресивност и абразивност на замърсяванията. Широка гама от мощности – от 100 килограма до 120 тона пара на час или от 100 кВт до 100 МВт. Работно налягане на работният флуид – до 100 бара. Работни флуиди: вода, водни разтвори, термични и синтетични масла, наситена и прегрята пара. Източници на отпадни горещи газове: пещи, инсинератори, индустриални двигатели с вътрешно горене, охлаждане компресори, помпи и др.

Предимства:

  • Високо качество.
  • Уникален дизайн за максимално съответствие с изискванията на процесите и клиентите.
  • Самопочистване на топлообменните повърхности.
  • Използване на специални материали за повишаване на надеждността и срока на експлотация.