Лизинг

Балканика енерджи АД като дружество което предлага устойчиви технологични решения от водещи в областта си компании от Европа и САЩ е предпочитан доставчик заради неотменимите гаранции които предоставя. Гаранциите за работоспособност и производителност на избраното технологично оборудване са допустими за оперативен и финансов лизинг, тъй като лизинговите компании имат сигурността за паричните потоци на дружеството лизингополучател на база доходност от оборудването – повишаване на производителността, оптимизиране на процесите и т.н. или спестявания на енергия. Балканика енерджи АД предлага на своите клиенти собствени лизингови схеми.