Проект Брезник

Проект Брезник

Проект Брезник

Проект Брезник е за инженеринг, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на биогаз инсталация COCCUS Titan 1487 kW. В проекта ще се оползотворява два вида кравешки тор – течна и от постеля и царевичен силаж. Очакваният капацитет ще бъде 12 337 MWh електроенергия годишно.