Проект Дунапак Родина

Проект Дунапак Родина

Проект Дунапак Родина

Цялостен реинженеринг, проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на разширение на парова централа. Поради ограниченото място цялата инсталация е проектирана и изградена за производство на 8 тона на час пара и е изградена върху 50 кв.м. площ в производственото помещение. В резултат бе повишена производителността на предприятието със 100 %.