Проект Медика

Проект Медика

Проект Медика

Проект Медика Сандански – цялостен реинженеринг, проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на парова централа. Проекта включва изграждане на две нови парокотелни помещения в максимална близост до производствените помещения. Срок за изплащане на инвестицията е 6 месеца. Проектът беше съфинансиран КЛЕЕВЕИ/ЕБВР и спечели първа награда за най-рентабилен проект за малки и средни предприятия.