Проект Хисаря

Проект Хисаря

Проект Хисаря

Проект Хисаря – предпроектно проучване, техническо проектиране, работно проектиране и изготвяне на бизнес план и оперативна стратегия по проект за „Изграждане и въвеждане в експлоатация на електрическа централа за производство на енергия до 1500 kW с комерсиална цел, чрез химико-биологична газификация на биомаса с. Черничево, общ. Хисаря.