Проект Heat4Cool

Проект Heat4Cool

Проект Heat4Cool

heat4cool-logo-new-1Необходими са иновативни и достъпни технологични решения, както на ниво сграда, така и в по-големи мащаби (на ниво квартал/район), за да се извърши замяна на съществуващите системи за отопление и охлаждане с нови, енергийно ефективни такива.

Heat4Cool предлага иновативно, ефективно и рентабилно решение за оптимизиране на интеграцията на набор от различни системи, за да отговори на енергийните стандарти за сгради с ниско и/или почти нулево потребление. Проектът ще разработи, интегрира и демонстрира лесно за инсталиране решение за замяна на съществуващото оборудване с ново, високо енергийно ефективно такова. По проекта ще бъде разработен иновативен инструмент (софтуер) за вземане на решения, който ще се базира на характеристиките на сградите и районите, и ще доведе до оптимално решение за комбиниране на:

(1) газ и слънчеви, термично задвижвани адсорбционни термопомпи, което ще позволи пълно интегриране със съществуващите котли на природен газ, за да се гарантира ефективното използване на вече инсталираното оборудване;

(2) правотокова термопомпа, подпомагана от фотоволтаични панели, свързана с усъвършенствана модулна система за съхранение на топлина и студ;

(3) оползотворяване на енергия от отпадъчни води чрез топлообменници с висока производителност.

За повече информация: heat4cool.eu

Останалите партньори, които участват в проекта са:

Politecnico di Milano – Италия

SorTech – Германия

THERMOWATT Energy and Building Ltd. – Унгария

HYPERTECH – Гърция

Fundación Tecnalia Research and Innovation – Испания

Sunamp – Англия

AES Solar Ltd – Англия

Solintel – Испания

Symelec – Испания

IZNAB – Полша

European Heat Pump Association (EHPA) – Белгия

Fachhochschule Zentralschweiz – Hochschule Luzern – Швейцария