Професионален мониторинг и анализ на енергийно потребление

На базата на дългогодишният си опит, кадровата и техническа обезпеченост, Балканика Енергджи АД предлага:

  • Измерване в реално време консумацията на енергия (електрическа и/или топлинна – пара, топла вода или студ) в различни точки в производственото предприятие.
  • Изготвяне на агрегатни енергийни баланси (товарови графици) по производствени процеси и консуматори.
  • Детайлно анализиране на енергийното потребление по процеси и консуматори.
  • Изготвяне на предложения за модернизация с цел намаляване на енергийната консумация и разходите за енергия, както и оценка на рентабилността на инвестициите – анализ на разходи и ползи (спестявания).