Биогаз и биомаса

Проект Елви

Проект Елви

Проект Елви, село Велковци е за инженеринг, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на биогаз инсталация COCCUS Titan 500 kW. В проекта...

Вижте повече
Проект Рупци

Проект Рупци

Проект Рупци е за инженеринг, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на биогаз инсталация COCCUS Titan 1500 kW. В проекта ще се...

Вижте повече
Проект Хисаря

Проект Хисаря

Проект Хисаря – предпроектно проучване, техническо проектиране, работно проектиране и изготвяне на бизнес план и оперативна стратегия по проект за...

Вижте повече
Проект Брезник

Проект Брезник

Проект Брезник е за инженеринг, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на биогаз инсталация COCCUS Titan 1487 kW. В проекта ще се...

Вижте повече