Парни инсталации

Проект Медика

Проект Медика

Проект Медика Сандански – цялостен реинженеринг, проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на парова централа. Проекта включва...

Вижте повече
Проект Дунапак Родина

Проект Дунапак Родина

Цялостен реинженеринг, проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на разширение на парова централа. Поради ограниченото място цялата...

Вижте повече
Проект Чайка

Проект Чайка

Проект Чайка Варна – цялостен реинженеринг, проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на парова централа в непосредствена близост...

Вижте повече

Проект Етем

Доставка на парен контейнер под наем. Поради спешната необходимост от въвеждане на инсталация за производство на нов продукт в Етем България...

Вижте повече