Гаранционен и извън гаранционен сервиз

Балканика енерджи АД предлага мобилен сервиз с висококвалифицирани сервизни специалисти, разполагащи с транспортни средства, напълно оборудвани с уреди и инструменти, които извършват както текущи проверки на инсталациите, така и подсигурява гаранционен и следгаранционен сервиз за цялото предлагано оборудване от дружеството ни. За подсигуряване на нуждите и спокойствието на своите клиенти Балканика енерджи АД предлага посещения и обслужване при аварийни ситуации до 24 часа.

Свържете се с нас и ние ще ви спестим време и неудобство, и ще извършим качествено, и в срок услугата от която се нуждаете.