orbEET – Horizon2020

orbEET – Horizon2020

orbEET – Horizon2020

Проект ORganizational Behaviour improvement for Energy Efficient adminisTrative public offices -OrbEEt по Европейска програма Horizon2020

frbeet-logo-novo„Балканика Енерджи“ АД изпълни проект ORganizational Behaviour improvement for Energy Efficient adminisTrative public offices – OrbEEt по Европейска програма Horizon 2020. Проектът стартира на 09.02.2015г. Изпълнението му продължи в рамките на 3 години. Партньори по проекта са Solintel (Испания), Hypertech (Гърция), Grindrop (Англия), Boc Asset Management (Австрия), Coventry University (Англия), Burghauptmannschaft Österreich (Австрия), FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAT ERLANGEN NURNBERG (Германия), AYUNTAMIENTO DE ASPARRENA (Испания) и Община Перник (България).

Проектът е един от четирите, одобрени от Европейската комисия и е създаден с цел да повиши публичната заинтересованост към проблемите на Енергийната Ефективност. Чрез иновативен подход консорциумът създаден по проект OrbEEt цели да намали потреблението и разходите за електрическа енергия, като не нарушава комфорта на ежедневните дейности, изпълнявани от участващите в проучването.

За повече информация orbeet.eu