Парни инсталации

Балканика енерджи АД предлага професионално проектиране, доставка и монтаж на оборудване и материали за модернизация на съществуващи или изграждане на нови парни инсталации. Благодарения на дългогодишният опит и партньорства с водещи европейски производители при модернизацията или изграждането на нови парни инсталации ние гарантираме: максимална възможна енергийна ефективност, оптимизиране на производството и консумацията на пара спрямо реалните потребности на производствените процеси и пълна автоматизация за безнадзорна експлоатация и дистанционно наблюдение и управление. В следствие на което се постига чувствително намаляване на финансовите разходите в производството. При предварителното договаряне специалистите ни с наши уреди правят предварително замерване на необходимите енергийни консуматори за предлагане на оборудване с оптимален капацитет.