Парни контейнери

Балканика енерджи АД предлага инсталирането на напълно завършени парни системи в един или повече контейнери.

Предимствата на парните контейнери са:

  • Бърз монтаж.
  • Компактни размери – без строителни дейности , без строителна документация и разрешителни.
  • Инсталира се максимално близо до консуматорите на пара, възможност за преместване по всяко време.
  • Възможност за инсталиране върху транспортни средства.
  • Възможности за бързо финансиране.
  • Отдаване под наем.