Парни котли

Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на парни котли на водещи европейски производители. Широка гама от мощности – от 1 тон до 120 тона пара на час. Работно налягане – до 25 бара. Гориво – всички течни и газообразни горива, биомаса.

Предимства

  • Високо качество и надеждност.
  • Ефективност над 92%.
  • Напълно автоматизирана експлоатация.