Проект Рупци

Проект Рупци

Проект Рупци

Проект Рупци е за инженеринг, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на биогаз инсталация COCCUS Titan 1500 kW. В проекта ще се оползотворява кравешки тор и царевичен силаж, за производство на електроенергия и отопление. Очакваният капацитет ще бъде 11 925 MWh електроенергия годишно.