Фотоволтаични инсталации

Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на фотоволтаични инсталации за производство на електрически ток. В своите инсталации, Балканика Енерджи АД, използва фотоволтаични панели и оборудване от най-висок клас и от водещи производители.

Предимствата на използваните фотоволтаични панели са:

  • По-високо средно дневно/годишно производство на електрическа енергия.
  • Няма изисквания към ориентацията спрямо Слънцето – възможност за хоризонтален до вертикален монтаж на покриви и фасади, несъществено значение от изложението.
  • Ниско тегло.
  • Атрактивен външен вид.