Европейски проекти

ENSNARE

ENSNARE

„Балканика Енерджи“ АД е един от участниците в европейския проект ENSNARE. ENSNARE – ENvelope meSh aNd digitAl framework for building...

Вижте повече
Проект Heat4Cool

Проект Heat4Cool

Необходими са иновативни и достъпни технологични решения, както на ниво сграда, така и в по-големи мащаби (на ниво квартал/район), за да се...

Вижте повече
Eco-innovation

Eco-innovation

Европейска хранителна-пазарна верига с нулеви емисии, чрез създаването на пазарно възпроизведими мини анаеробни дижестионни компостни системи за...

Вижте повече