LUXB интелигентен прецесионен вихров дебитомер

vihrov-debitomer

LUXB интелигентен прецесионен вихров дебитомер

Този инструмент има комбинирана функционалност на дебитомер, който измерва температура и налягане. Той може също да прави автокомпенсация на фактора на температура, налягане и свиваемост и по този начин осигурява стабилна точност при комплексни работни условия.

ЗАПИТВАНЕ

Описание на продукта:

  • Индикаторната глава на дебитомера може да се върти на 360 градуса, това прави приложението и инсталацията по-удобни.
  • Ако е оборудван с FM набор за събиране на данни, събираните данни могат да се четат от интернет или телефон чрез услуга за отдалечен достъп.
  • Сигналите за налягане и температура са въведени от датчик със силна взаимозаменяемост.
  • Цялият инструмент има ниска консумация на енергия; може да се захранва от батерия или външен източник.