Проект Етем

Проект Етем

Доставка на парен контейнер под наем. Поради спешната необходимост от въвеждане на инсталация за производство на нов продукт в Етем България, Балканика енерджи АД, организира, достави, монтира и въведе в експлоатация парен контейнер в рамките на 5 работни дни.