Термални и Термодинамични соларни панели и инсталации

Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на соларни инсталации за производство на зелена енергия за подгряване на вода, отопление или студ за охлаждане. В своите инсталации, Балканика Енерджи АД използва най-модерните соларни термодинамични или вакуумни панели, използващи принципа на изпарение и кондензация за пренос на топлина.

Предимствата на използваните соларни панели са:

  • По-високо средно дневно/годишно производство на енергия, при инсталации, базирани на термодинамични соларни панели, енергия се произвежда дори и през нощта, при облаци или дъжд.
  • Няма изисквания към ориентацията спрямо Слънцето – възможност за хоризонтален до вертикален монтаж на покриви и фасади, без съществено значение от изложението.
  • Ниско тегло, поради минималните количества на работен флуид в панелите.
  • Минимален или нулев риск от замръзване на работният флуид.