Monthly Archives: май 2017

Проект Heat4Cool

Проект Heat4Cool

Необходими са иновативни и достъпни технологични решения, както на ниво сграда, така и в по-големи мащаби (на ниво квартал/район), за да се извърши замяна на съществуващите системи за отопление и охлаждане с нови, енергийно ефективни такива...

Read more