Monthly Archives: януари 2021

ENSNARE

ENSNARE

„Балканика Енерджи“ АД е един от участниците в европейския проект ENSNARE. ENSNARE – ENvelope meSh aNd digitAl framework for building REnovation. Като цяло приносът на проекта ENSNARE е да осигури системна методология, съчетаваща продукти...

Read more