Author page: admin

Проект Дунапак Родина

Проект Дунапак Родина

Цялостен реинженеринг, проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на разширение на парова централа. Поради ограниченото място цялата инсталация е проектирана и изградена за производство на 8 тона на час пара и е изградена върху 50...

Read more

Проект Чайка

Проект Чайка

Проект Чайка Варна – цялостен реинженеринг, проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на парова централа в непосредствена близост до главните консуматори на пара. Реализацията на проекта доведе до 48 % спестявания от разходите на...

Read more

Проект Зобеле

Проект Зобеле

Доставка и въвеждане в експлоатация на фабрично монтирана парна система на едно шаси.

Read more

Проект Етем

Доставка на парен контейнер под наем. Поради спешната необходимост от въвеждане на инсталация за производство на нов продукт в Етем България, Балканика енерджи АД, организира, достави, монтира и въведе в експлоатация парен контейнер в рамките на...

Read more