ENSNARE

ENSNARE

ENSNARE

„Балканика Енерджи“ АД е един от участниците в европейския проект ENSNARE.

frbeet-logo-novoENSNARE – ENvelope meSh aNd digitAl framework for building REnovation.
Като цяло приносът на проекта ENSNARE е да осигури системна методология, съчетаваща продукти, системи и решения, които ще допринесат за ускоряване на приемането на нови и усъвършенствани технологии в сектора за обновяване с цел постигане на високи стандарти за енергийна ефективност на сградите.
ENSNARE предлага иновативна методология, подкрепена от цифрова платформа, обхващаща цялостния процес на обновяване.

Партньори по проекта са: CIVIESCO SRL (Италия), TRESPA INTERNATIONAL BV (Холандия), RIVENTI FACHADAS ESTRUCTURALES SL (Испания), IES R&D (Ирландия), ONYX SOLAR ENERGY SL (Испания), SUNTHERM APS (Дания), ABUD MERNOKIRODA KFT (Унгария), ENVOLVENTES ARQUITECTONICAS ENAR SL (Испания), COMPANY FOR PRODUCTION, TRADE AND ENGINEERING OF SOLAR
COLLECTORS AND SOLAR SYSTEMS KAMEL SOLAR LTD. SKOPJE (Северна Македония), BIONOVA OY (Финландия), R2M SOLUTION SPAIN SL (Испания), TARTU LINN (Естония), COAF SRL (Италия), TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT (Холандия), TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN (Германия), UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA (Италия), NOBATEK INEF 4 (Франция)

BALKANIKA ENERGY PLC.

Balkanika Energy Plc. is a company established with aim of complete realization of investment projects in the production and utilization of energy from renewable, conventional and alternative energy sources, and protection of the environment through sustainable systems for waste recovery.

Contacts

88 “Bulgaria” Blvd., Floor 1,
offices 9-10, 1680 Sofia, Bulgaria
+359 (2) 4653291
+359 (2) 4197046
+359 893 388 40 - CEO
+359 893 388 408 - Technical Manager
+359 89 999 92 45 - Project manager